KLUBB  MARITIM  MALMÖ

 Walter Nilsson - grundare av Klubb Maritim

(foto av Per Drejare)

Kjell Valter Roland Nilsson föddes i Kristianstad den 30 augusti 1932 och avled i Helsingborg den 20 november 1997.


Walter Nilsson växte upp i Nyehusen, en liten fiskarby som ligger söder om Yngsjö vid den skånska östkusten. Hans far Folke Nilsson var 3:e generationens fiskare. Familjen bodde i ett grönt trähus med tillhörande trädgård. 


Tidigt lärde sig Walter att läsa, vilket senare kom att bli en av hans stora passioner. Egentligen ville han inte gå i skolan för det fanns så mycket som han hade starka åsikter om och ifrågasatte ofta sina lärare. Han var också ganska busig och påhittig samt ville gärna gå sina egna vägar. Den ende som på ett fantastiskt sätt kan beskriva hans brokiga uppväxt är Walter själv i sin första bok ”Fiskarens påg”, som utkom 1978. Den är skriven på ett alldeles speciellt och konstnärligt sätt och man kan inte låta bli att le en smula över hans mångsidiga och finurliga ordval. Så även åt hans stora fantasi och absoluta rakhet. 


Walter gick sju år i Yngsjö byskola. Dessa år var dock inte helt problemfria. Redan som 11-åring började han arbeta som trädgårdsarbetare. Efter skoltiden hade han många varierande arbeten och flyttade runt till flertalet ställen. Han jobbade mestadels i handelsträdgårdar runt om i Skåne. Senare jobbade han som sjöman, där han var ute på olika fartyg och fick sett sig omkring i världen. Under en kortare tid arbetade han på fyrskeppet "Malmö Redd" i Öresund. Han erbjöds även jobb på tjänstefartyget "Malmö" och senare ett kort vikariat på fyrskeppet "Kalkgrundet". Ett tag var han bästeman på en ålkvass, en skuta som transporterar levande ål. Han flyttade till Helsingborg 1958 där han först arbetade i en handelsträdgård, men fick senare jobb på en betongfabrik och skadades svårt i en arbetsplatsolycka 1968. Därefter började han studera på Komvux och fick senare anställning på Arbetsförmedlingen i Helsingborg. Han sjukpensionerades 1987.


Walter var mycket engagerad både politiskt och socialt. Han hade en glupande aptit på livets alla äventyr och icke minst på mat där han kunde sätta i sig jättestora portioner, men så var han också en synnerligen hårt arbetande människa. Stark som en oxe och aldrig rädd för att hugga i, hur svårt och tungt det än kunde vara.


Walter började att skriva tidigt. Han blev medarbetare i Svenska Sjöfolksförbundets tidning ”Sjömannen” där han skrev artiklar och dikter samt krönikor. Från 1967 och fram till sin död 1997 skrev han likaledes krönikor i Helsingborgs Dagblad vilka hade titeln ”Utkik vid sundet”. Dessa publicerades även i andra tidningar. Han skrev om olika svenska fartygsöden, men tog också upp kontroversiella frågor om arbetsmiljö och då speciellt om utflaggning, som han var starkt engagerad i.


Walter gifte sig första gången 1959, men hann även med ytterligare två äktenskap. Han fick sammanlagt tre barn, två söner och en dotter. 


Då Walter arbetade som sjöman under 1950-talet började han föra anteckningar över olika båtar som han fick syn på, vilket han även fortsatte med efter att ha gått iland. Det blev till ett stort register med uppgifter på över 30 000 fartyg och en bildsamling på över 20 000 foton. Han bodde de senaste åren på Drottninggatan i Helsingborg och härifrån hade han en fantastisk utsikt över Öresund där han kunde se och fotografera alla fartyg som passerade genom sundet. Med hjälp av sitt register och sina stora kunskaper kunde han hjälpa till att besvara olika frågor både åt journalister och försäkringsbolag m.fl.


År 1963 tog Walter initiativ till att starta en förening för alla de som var intresserade av sjöfart och fartygshistoria, s.k. båtvetare, vilka senare kom att kallas för ”båtologer”. Han gjorde ett upprop till Svensk Sjöfarts Tidning som väckte ett stort gensvar. Klubb Maritim bildades och hade sitt första möte i Helsingborg den 24 augusti 1963. Walter Nilsson valdes till ordförande. På hösten samma år öppnades lokalavdelningar både i Göteborg och Stockholm. Föreningen har i dag ca 4000 medlemmar både i Sverige och utomlands. Den räknas som en av de största inom sitt specialområde. Walter Nilsson var ordförande 1963–1973 samt 1975–1984.


I portgången på Drottninggatan 122 där Walter bodde under sina sista år finns en av Helsingborgs 81 diktarskyltar uppsatt med en text ur Walter Nilssons bok ”Betongarbetaren”.

År 1988 fick Walter Nilsson ta emot Svenska Sjöfolksförbundets kulturpris för boken ”Kölsvin” och för sina krönikor i Sjömannen och Helsingborgs Dagblad.


Walter Nilsson ligger begravd på Helsingborgs nya kyrkogård, kv 1, nr 523. Graven är upplåten, men den vackra gravstenen finns ännu kvar (foto av Åke Persson).


Böcker som har skrivits av Walter Nilsson är de som finns på bilden nedan. Många är svåra att få tag i, men en hel del finns både som ljudböcker och e-böcker. De är alla väl värda att läsa.

Några rekommenderade länkar att läsa mer om Walter Nilsson:


https://weblisher.textalk.se/sjomannen/0706/?page=34&mode=50&noConflict=1

http://www.dast.nu/artikel/till-walter-nilssons-minne

https://argentina.webblogg.se/2010/august/walter-och-alamorkret.htmlMå Walter Nilssons minne för alltid leva kvar, både som människa, som författare och som båtolog!


Klubb Maritim Malmö