KLUBB  MARITIM  MALMÖ

Medlemsmöten 2017

Månadsmöte 12 december - Jultallrik och filmvisning om Suezkanalen

Det var ett glatt gäng som träffades denna sista gång på året. 34 personer hade anmält sitt intresse och alla var hjärligt välkomna! Vi hade dukat långbord, vilket vi tycker ger en större gemenskap och närhet till varandra. Föreningen bjöd på en härlig jultallrik med lite småvarmt att hämta därtill och aptiten var där absolut inget fel på!

Vi visade också en dokumentärfilm från 2013 om Suezkanalen som handlade om den mest fantastiska historia som omgärdar denna, långt tillbaka till antiken och faraonernas tid. Då Suezkanalen nyligen genomgick en större förändring för att man skulle komma ifrån den enkelriktade trafiken, grävdes både en parallell kanal och gjordes en utvidgning av kanalen på en sammanlagd sträcka av 72 km. Ett enormt arbete som genomfördes på mindre än ett år och kostade 8 miljarder dollar. Nyöppningen skedde i augusti 2015. Kanalen som är 163 km lång kan idag ta emot upp till 97 fartyg dagligen mot tidigare 49. För att visa hur detta arbete gick till, visades även ett par korta filmsekvenser om detta samt avslutningsvis en likaledes kort film där man fick vara med om en kryssning genom Suezkanalen från staden Suez till Port Said vid Medelhavet, vilket gav en uppfattning om hur det ser ut idag. Många av våra medlemmar har seglat genom Suezkanalen ett flertal gånger, men inte sedan den nyöppnades, vilket förmodligen gav en positiv uppfattning om vilka stora förändringar som kan ske under årens lopp.

Ett stort tack till alla våra medlemmar som har visat sitt intresse och besökt våra månadsmöten under året! En God Jul och ett Gott Nytt År till er alla. Välkomna tillbaka 2018!

Månadsmöte 7 november - Gunilla Thydell visade bilder och berättade om Nyhamnen

Inom en inte alltför avlägsen framtid kommer Nyhamnen i Malmö att omvandlas till en helt ny stadsdel med bostäder, kontor, skolor och många olika aktiviteter. För att minnas hur det en gång var och hur Nyhamnen uppstod, så hade Gunilla satt samman ett bildspel från olika tidsepoker. Nyhamnen invigdes 1903 och självaste kung Oscar II var där. En hög granitsten restes som minnesmärke där kungen skrev sitt namn. Stenen står kvar än idag, men många känner varken till historien eller har ingen aning om var stenen är placerad. Den finns nere vid gamla färjeläget, men området är tyvärr inhägnat. Man kan bara hoppas att Malmö stad inte gör sig av med detta fantastiska kulturmärke.

Det blev en härlig stämning under bildvisningen då många av oss hade egna kunskaper och minnen härifrån. Gunilla, som själv har starka minnen från speciellt den delen av hamnen där Strandpaviljongen låg, har tillbringat många lyckliga och äventyrliga dagar på denna plats och då redan från 1946. Där fanns på den tiden en segelklubb som hette Malmö Yacht Klubb och dit fick hon oftast följa med sin pappa som hade en liten motorbåt här. Vår revisor Åke Persson hade liknande starka minnen från Nyhamnen då hans far var anställd vid Malmö Lotsplats och tog sin påg med ut på spännande äventyr. Lennart Göransson har också tillbringat det mesta av sin tid här nere sedan tidiga tonåren och blev senare skeppsklarerare. Några andra av oss hade jobbat här nere och kunde dela med sig av sina egna minnen.

Det är viktigt att minnas hur det en gång var och många av bilderna gjorde att vi kunde drömma oss tillbaka till svunna tider, som aldrig mer kommer tillbaka. Men framtiden är ju också viktig för kommande generationer och då ska man kanske inte glömma, att sedan Malmö hamn grundlades för mer än 240 år sedan, så har otroligt mycket hänt och kommer förmodligen även att göra så framöver.

Månadsmöte 10 oktober - Lars Erik Johansson visade bilder och föreläste om Forsviks Bruk

Forsvik är en tätort i Kalsborgs kommun i Västergötland och har fått sitt namn efter gården Forsvik från 1388. Här fanns både en mjölkvarn och en sågkvarn. Vadstena kloster var i början av 1400-talet ägare till dessa. Lite senare, år 1686, anlades ett stångjärnsverk med två hammare och fyra härdar i Forsvik. Ägare var då Anton von Boij. Bruket övertogs senare av Sebastian Tham år 1720 och efter hans död drevs det vidare av hans änka Elisabeth Cronström mellan 1729 -1771. Därefter drevs bruket av deras ättlingar fram till 1840. Stångjärnstillverkningen upphörde 1869. Ett gjuteri anlades 1859, en mekanisk verkstad 1861, ett träsliperi 1870 och en ångsåg 1878. Forsvik omvandlades senare till ett aktiebolag och 1904 övertogs det av ett konsortium i Göteborg. Sågverket ansågs vara Sveriges äldsta, men lades ned 1999.

Här fanns också en gjutjärnsbro som var en handvevad klaffbro, men har numera fått en motoriserad klaffbro vid den övre slussporten mot sjön Viken. I Forsvik byggdes år 2009 en kopia på hjulångaren "Eric Nordevall" som förliste 1856 på Vättern. På Forsviks Varv håller man just nu på med arbetsmarknadsutbilndingar för långtidsarbetslösa där man är i färd med att renovera marinens Ångslup 45 från 1902. Den tillhör Sjöhistoriska museet i Stockholm, men förväntas efter renovering kunna leva kvar i Forsvik som ett levande fartyg som kan användas för turer på Bottensjön. Ett intressant framtida projekt är att bygga "Fredrica Chapman", en segelslup som ritats av skeppsbyggmästare Fredrik Chapman, 1721-1808. Kölstocken är redan på plats. "Fredrica Chapman" är tänkt att framdrivas med konventionella segel, men även med solceller och elmotor.

För den som är intresserad, finns möjlighet att besöka Forsviks bruk under maj - september, se vidare under länk http://www.forsviksbruk.se/

Stort tack till Lars Erik för din mycket intressanta och upplysande föreläsning från den här historiska platsen i Sverige, som nog inte många av oss skåningar känner så mycket till, men som säkert fick väckt ett stort intresse bland oss som var med och lyssnade!

Månadsmöte 12 september - Alf Arvidsson berättade om färjorna mellan Limhamn-Dragör

Första mötet efter sommaruppehållet blev ännu ett trevligt och glatt möte med en del både nya och nygamla medlemmar som hade hittat hit. Några tillhörde även den lite yngre generationen och sänkte medelåldern betydligt i församlingen! Det ska även tilläggas, att vi nu har fått låna den högtalaranläggning som tillhör lokalen och det blev premiär denna kväll. Förhoppningsvis till stor glädje för de av våra medlemmar som hör lite dåligt!

Vår aktade medlem Alf Arvidsson, som har ett stort intresse för bl a färjor, men även andra fartyg, visade oss ett bildspel från alla de olika färjor som gått mellan Limhamn och Dragör. Alf har under årens lopp följt med i utvecklingen med sin egen kamera och det var mycket givande för oss som själv har upplevt denna "ljuva tid" att få vara med och återknyta alla dessa gamla minnen. Färjorna gick i ca 40 år och efter det att Öresundsbron blivit färdigbyggd så upphörde också färjetrafiken. Vi fick se många foton av färjorna som från början hette "Limhamn" och "Dragör". Sedan blev det "Drogden", "Saltholm", "Ofelia" och " Hamlet". Mot slutet blev det "Scania" och "Felix". Många passagerare, bilar, bussar och lastbilar har transporterats på den här färjerutten som tog 55 minuter. Det var på många sätt en fin epok, som man minns med stor glädje.

Vi tackar dig Alf för dina fina bilder och intressanta föreläsning från en svunnen och glädjefylld tid för många!

Månadsmöte 16 maj - Jan Horck berättade om Sjöbefälsskolans tidigare rektor Sölve Arvedson

Sista föreläsningen innan sommaruppehållet blev en trevlig och spirituell avslutning! Tack vare Jan Horck, som berättade om den mycket aktade och reformerande f d rektorn vid Sjöbefälsskolan i Malmö, Sölve Arvedson. Han utnämdes till rektor 1976, men hade sedan 1963 först arbetat som lärare här. Han var en högt utbildad man och satt med i många kommittéer, men han hade tidigt planer på en internationell utbildning inom sjöfart, då det fanns alltför många tankerolyckor där man saknade kunskaper i säkerhet och sjöfartsmiljö. Efter ett besök 1976 av IMO:s (International Maritime Organization) dåvarande generalsekreterare C P Srivastava, diskuterades att Arvedson skulle genomföra ett antal internationella kurser inom nämnda områden. Man beslöt även att Arvedson skulle genomföra ett internationellt symposium om utbildning av sjöfolk. Detta symposium blev mycket uppskattat och vid avslutningen frågade man delegaterna om ett IMO universitet skulle förläggas till Malmö? Efter ett enhälligt ja-svar, etablerades så småningom World Maritime University, WMU, där Arvedson blev dess rektor mellan 1983-1985. Malmö Sjöbefälsskola lades ner 1982. Jan berättade även om många andra episoder från Arvedsons verksamma period. Arvedson avled 2006 och blev 78 år gammal.

Ett stort tack till Jan för din intressanta och glädjefyllda föreläsning! Vi var många som lämnade lokalen och den här terminen med ett stort leende på läpparna!

Månadsmöte 11 april - "Fotosafari i Öresund 2016" - bildvisning av Tomas Johannesson

Ett tjugotal medlemmar hade samlats denna kväll för att få vara med på en fotosafari från Öresund. Tomas Johannesson, som vi alla känner som redaktör för "Båtologen" samt även som kassör i Klubb Maritim, hade tagit sig hit ner till Malmö för att visa fartygsbilder som han fotograferat från sin hemort uppe i Viken. Med sig hade han även Klubb Maritims ordförande Fredrik Johannesson, som passade på att göra ett besök hos oss. Tomas har även en liten motorbåt som han tar sig ut på Öresund med och härifrån kan han med sin kamera fånga dessa fantastiska fartyg som passerar här med jämna mellanrum. Ibland gäller det nog att vara ganska stadig på handen! Vi fick se drygt 50 fartyg med namn från A-Ö och av skiftande typer, allt från större segelfartyg, lyxkryssare, oljetankers, bulkfartyg till bogserare. Text med fakta om varje fartyg fanns med i bilderna, vilket underlättade att bli informerad om vart och ett av dem. Man kan inte låta bli att fascineras över dessa fartygs olika konstruktioner och utseenden samt över hur många fartyg som egentligen passerar ute i Öresund.

Vi tackar både Tomas och Fredrik som kom och besökte oss här nere i Malmö och förhöjde stämningen hos oss alla samt gjorde kvällens möte till en mycket gemytlig sammankomst!

Månadsmöte 14 mars - "Fartygsarkitektur från 1800-talets mitt, de glada experimentens tid, och fram till idag" - föreläsning av Gunnar Carlberg

Som tidigare fängslades vi även denna gång av Gunnar Carlbergs intressanta föreläsning där vi till en början fick tillgodogjort oss kunskap om hur de första ångmaskinerna kom till samt hur de var konstruerade. Likaså vilka olika typer av fartyg som utrustades med dessa, för sin tid, fantastiska maskiner. Det var vanligt att ångfartygen till en början även var byggda så att de kunde segla, då det ibland kunde vara långt mellan kolställena. Därefter visade Gunnar bilder på en mängd olika fartygskonstruktioner som funnits sedan ca 200 år tillbaka. Några skönare till formen än andra, men ändå så spännande att försöka förstå hur konstruktörerna hade tänkt. Likaså fick vi se prov på fartyg som helt och hållet hade skapats efter fria fantasier.

Ett stort tack till Gunnar, som vi hoppas vill komma tillbaka och berätta mer från sin stora kunskapsbank! 

Årsmöte 7 februari - Film om "Panama Canal post Panamax"

Tjugoåtta medlemmar hade anmält sig till dagens årsmöte. Nils-Göran Jönsson valdes till mötesordförande. Avdelningens nya stadgar godkändes och har nu lagts ut på vår hemsida under Föreningen. Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse godkändes och styrelsen gavs ansvarsfrihet för år 2016. Då Johnny Nilsson avstod från omval till ordförande, gjordes fyllnadsval av Thomas Lund på 1 år. Thomas var tidigare sekreterare och vice ordförande. Två nya ledamöter valdes på 2 år. Dock lyckades valberedningen inte finna ytterligare en ledamot samt suppleanter. För vidare information, se under Styrelsen

Styrelsen konstituerade sig efter mötet. Därefter avåts en "smarrig" smörgåsbakelse samt kaffe och kaka. Efter avnjuten förtäring, visades en intressant film om Panamakanalen som informerade om hur den nya, magnifika ombyggnaden har gått till. Nynvigningen skedde den 26 juni 2016.

Månadsmöte 10 januari - Extra medlemsmöte samt bildvisning av Bertil Palm

Extramöte hölls inför slutligt beslut om nya stadgar till föreningens årsmötet i februari månad. Kallelse inkl stadgeförslag hade i förväg skickats ut via e-post till medlemmarna. Beslutet om att godkänna stadgeförslaget var enhälligt. Därefter visade Bertil Palm diabilder av olika fartyg från sin stora bildsamling.

Tillbaka till startsidan