KLUBB  MARITIM  MALMÖ

Yachten "Escapeaway"

I "Kajutan" visar våra medlemmar bilder och berättar om händelser de har upplevt

På fyrskepp och lotsbåtar vid Malmö redd

Vår medlem och tillika revisor i KM Malmö, Åke Persson, har härliga minnen och upplevelser från pojk- och ungdomsåren under 50-60-talen från Malmö hamn och Malmö redd. Hans far, Gösta Persson, var anställd som båtman vid Malmö Lotsplats. Från 7 års ålder fick Åke följa med sin far i lotsbåten då han tjänstgjorde och det var vackert väder. Det första fyrskepp som han stiftade bekantskap med var Lotsverkets "Fyrskeppet Nr 27 Malmö Redd". Åke fick också i unga år en för den tiden ganska fin kamera, en bälgkamera av märket Zeiss Ikon. Denna hade han med sig både nere i hamnen och ute på Öresund. En del av dessa intressanta motiv som fångades vill han gärna dela med sig till oss.

Om sina äventyrligheter till sjöss har han tidigare berättat i en artikel som varit införd i Svenska Fyrsällskapets medlemstidning "Blänket" år 2009. Läs gärna denna artikel "Från fyrvaktare till auktoriserad revisor"! Här får vi veta, att Åke vikarierade både som fyrvaktare och kocksteward under skolloven, men senare var han även ute med andra fartyg och då med planer på ett yrkesliv till sjöss. Tyvärr kom militärtjänsten emellan och därefter tog yrkeslivet en annan inriktning.

Här visas några minnesvärda foton från Åkes egen samling. Alla bilder utom nr 3, 9, 12, 13 och 15 är hans egna.

Bild 1

"Fyrskepp Nr 27 Malmö Redd" - byggdes 1892 på Kockums. Tjänstgjorde 1893-1905 som kombinerat fyrskepp och lotsuppassningsfartyg. Under perioden 1906-1951 tjänstgjorde hon enbart som fyrskepp vid Malmö redd. Mer finns att läsa på denna länk http://www.fyr.org/wiki/index.php/Fyrskepp_Nr_27_Malm%C3%B6_Redd

Bild 2

"Fyrskepp Nr 2B Almagrundet", sedermera "Malmö Redd" - byggdes 1895 på Brodins Varv i Gävle. Tjänstgjorde 1952-1969 som fyrskepp i Malmö. Hon var då målad med LOTS på skrovet. Idag ligger hon i Gävle som museifartyg och har återfått sitt gamla namn. Mer att läsa på denna länk http://www.fyr.org/wiki/index.php/Fyrskepp_Nr_2B_Almagrundet

Bild 3

Tjänstefartyget "Malmö". Beställdes av Sjöfartsverket som lotsdistriktsfartyg. Byggdes på Helsingborgs Varv 1943. Användes även för utprickning av bojar och gasning av fyrar. Foto av Gunnar Lundh. Mer att läsa här

https://digitaltmuseum.se/021176010703/malmo-1943-smyl

Bild 4

Lotsbåtar som var förbindelselänk mellan land och fyrskepp. Isvintern 1956.

Bild 5

Bogserbåten "Dan".

Bild 6

Vid nuvarande Saltimporten vid Hullkajen hade Lotsverket sitt förråd av sjömärken. De gamla fyrskeppen placerades senare där som reserv. Bild från 1956.

Bild 7

Fyrskeppsbåten som användes vid avlämnande och avtagning av lotsar från fartygen.

Bild 8

Ostermans helikopter nedanför Öresundshuset. Denna gick mellan Malmö och Köpenhamn. Bild från 1956.

Bild 9

Bogserbåten "Sundet" och dess besättning. Bild från 1951. Foto av Otto Ohm.

Bild 10

Bogserbåtarna förtöjdes förr vid kajen på östra sidan om Smörkontrollen. Längst ut "Sundet" som var minst, därefter "Flintrännan", "Björnen" och "Dan".

Bild 11

Röda Bolagets bogserbåt "Bohus", stationerad vid Hamnpaviljongen. Förliste utanför Härmanölandet i mars 2007.

Bild 12

Sveabolagets lastfartyg s/s "Skuld" vid Hallandsskjulet nedanför Kolgahuset. Foto av okänd.

Bild 13

De flesta av dåvarande Malmölotsarna, där alla tyvärr inte längre finns hos oss idag. Bild från 1955. Från vänster stående, Ingvar Persson och Göte Larsson. Nedanför sittande, Carl-Erik Stenberg, Georg Petersson, Överlotsen Per-Johan Strömberg, David Lindberg - som avtackas inför pensioneringen, Bengt Hagelin och närmast Malte Andersson. Stående i bakre raden, Arvid Olsson, Sture Larsson, Harry Fyhn och längst till höger Hugo Ekman. Foto av Tore Åkerlund.

Bild 14

Malmö Bogser AB firade 100-årsjubileum 1974. Till vänster Broströmkoncernens dåvarande VD Ingemar Blennow, Malmö Bogser AB:s VD Boris Eek, Hamndirektör Waldemarsson, Hamndirektionens ordförande Bror "Duktig" Hansson, Röda Bolagets styrelseordförande Torsten Söderhielm och längst till höger Dan-Axel Broström.

Bild 15

1951 - en ung grabb, skulle kunna vara Åke själv på den tiden, vars uppmärksamhet är riktad på att se hur den gamla koleldade Öresundsbåten "Öresund" bunkrar kol från kolskutan. Det fanns en port i sidan dit kolet skyfflades från skutan och in i kolboxen. Foto av Gunnar Lundh.

Något som inte händer så ofta!

Vår välbekante medlem och båtolog i Malmöavdelningen, Bertil Palm, kom häromdagen att tänka på en mycket underlig händelse som han hade varit med om 1965, närmare bestämt den 6 augusti. Då seglade Bertil ombord i Trelleborgstankern T/T Varbergshus. Vid ankring i Bandar Mahsur vid Persiska Viken, för vidare färd mot Durban efter lastning, upptäcktes att det fanns en knut på ankarkättingen! Det var ingen liten ankarkätting heller, men efter många försök och mycket slit, lyckades man till sist lossa knuten. Hur detta hade kunnat uppstå, blev man aldrig riktgt klok på? Se autentiska foton ovan från den här dagen! Bertil undrar om det finns fler av er medlemmar, som kanske har varit med om någon liknande händelse?

T/T Varbergshus sjösattes 1959 och levererades till Trelleborgs Ångfartygs AB. 1967 såldes hon till Liberia och bytte namn till Zodiac. Efter ytterligare två år, 1969, såldes hon igen och bytte namn till Romelia. Då hon 1977 åter såldes till Taiwanesiska upphuggare och under bogsering på väg mot Taiwan från Pireus lyckades hon slita sig utanför Kapstaden och drev på grund vid Llandudno. Dagen efter bröts hon itu och blev därpå till vrak.

Ombord i M/S Europalink

Den 9 oktober 2007 företog Malmöavdelningens dåvarande ordförande och kassör en kultur- och nöjesresa med M/S Europalink fram och åter Malmö - Travemünde och de var imponerade över fartygets storlek, maskineri och brygga............

Läs mer om denna resa i följande pdf-dokument

2009 - Besök på USS Midway Museum i San Diego - berättat av Ronny Zandihn

(då berättelsen innehåller många bilder med text, läs vidare i pdf-dokumentet USS Midway)

Efter att ha rest över till USA och Los Angeles för att hälsa på äldsta dottern 2009, var siktet tidigt inställt på San Diego och ett besök på USS Midway, som är ett hangarfartyg och fungerar idag som ett museum efter 47 års tjänstgöring i US Navy.

USS Midway började byggas 1943 och var klart för leverans i september 1945, alltså någon månad efter 2:dra världskrigets slut. Fartyget var då världens största hangarfartyg och kunde inte passera Panamakanalen.

1946 - gjordes det första uppdraget i Antarktis, operation Frostbite, som startades dels för att testa ett hangarfartyg i arktiska förhållanden och dels för att störa den Ryska upptrappningen i området.

1947 - gjordes den enda fullständiga uppskjutningen av en V-2 raket från ett fartyg.

1963 - gjordes den första lyckade landningen med autopilot påkopplad.

1965 - sköts det första Migplanet ner under Vietnamkriget av en Midwaypilot.

1973 - sköts det sista Migplanet ner under Vietnamkriget av en Midwaypilot.

1973 - var USS Midway det första hangarfartyget som fick sin hemmahamn i ett annat land nämligen Yokosuka i Japan.

1975 - leddes USS Midway evakueringen av Saigon och räddade över 3000 civila och militärer.

1990 - var hon det första hangarfartyget som stationerades utanför Kuwait.

1991 - blev USS Midway flaggskepp i Persiska viken och leder flyganfallen i operation Desert Storm.

1992 - avrustades USS Midway i San Diego.

2004 - öppnas USS Midway som museum I San Diego och 2007 har över 3 miljoner besökt fartyget.

Torsten Lindholm berättar om sina upplevelser till sjöss

Vår medlem, Torsten Lindholm, har skrivit ner sina berättelser från olika upplevda äventyr. Han har arbetat som garantiingenjör för Kockums Mekaniska Verkstad i Malmö, vilket har medfört att han har varit på många platser i världen för att möta upp fartyg med olika maskinfel. Hans berättelser är både spännande och fängslande och vi har fått glädjen att ta del av hans fantastiska nedskrivna minnen.

Man kan även släktforska för att se om man har någon i släkten som har varit ute på spännande seglatser, se under följande dokument - Släktforskning

Då vi i dagarna har nåtts av beskedet att Torsten nyligen har avlidit, 2018-03-22, tackar vi honom innerligt för den tid han har varit medlem i Klubb Maritim, sedan 1974. Många av oss kommer att minnas honom som en mycket kunnig och vänlig man.  

Tillbaka till startsidan