KLUBB  MARITIM  MALMÖ

Helsingborgs hamn

Klubb Maritim bildas

Föreningens grundare, Walter Nilsson från Helsingborg, tyckte att det skulle finnas en förening för "båtvetare" då han hade upptäckt att många som läste Svensk Sjöfarts Tidning hade ett stort intresse av att enbart syssla med fartygshistoria och sjöfart.

Ända sedan 1950-talet hade det ställts frågor om fartyg och på så sätt hade många kommit i kontakt med varandra. Under

många år hade en mycket flitig brevväxling mellan de blivande båtologerna uppstått och tankarna på en gemensam klubb hade dykt upp vid flera tillfällen.

Våren 1963 kontaktade Walter Nilsson och hans kollega Krister Bång Svensk Sjöfarts Tidning och fick infört ett upprop daterat den 23 mars 1963. Ett stort antal anmälningar inkom och nu ansåg de att det var dags att starta sin förening. Lördagen den 24 augusti 1963 samlades de som hade möjlighet i en källarlokal på Viskgatan i Helsingborg. Mötet utmynnade i att Klubb Maritim bildades och en interimsstyrelse tillsattes. Klubben skulle också utge ett "båtologblad" till medlemmarna. Bladet kom senare att kallas för "Båtologen" och i dag utkommer det med sex nummer per år. Här kan man läsa om både äldre och nyare fartyg, om redare och folket ombord samt mycket annat.

Klubb Maritim har lokalavdelningar på tolv olika platser i landet.

Varje år arrangerar Klubb Maritim årsmöte, vilket har roterat mellan de olika lokalavdelningarna. Det finns ingen bestämd turordning för årsmötena, utan detta bestäms ett eller två år i förväg.

Riksföreningens hemsida finns ytterligare information samt även en butik där man kan köpa collegetröjor,  t-shirts m. m. Här kan du även finna länkar till de andra avdelningarna inom Klubb Maritim.

Klubb Maritim Malmö bildades 2005-10-25. Några sjöfartsintresserade herrar brukade ha onsdagsträffar hemma hos Bertil Palm i Trelleborg. Tanken på en avdelning i Malmö växte sig allt starkare och till sist enades man om att sätta planerna i verket. Till ordförande den gången valdes Mats Wiberg från Gävle. När han flyttade tillbaka till hemstaden, blev Karl Osterman hans efterträdare. Numera ser styrelsen annorlunda ut. Se under Styrelsen

Har du lust att kontakta oss, så finner du vår e-mailadress här nedan:

[email protected]


Maritima Alliansen i Malmö

Alliansen bildades 2007 med initiativ taget av styrelsen för Stödföreningen för Sjöfartsmuseet i Malmö, då man insåg att medlemsantalet började sjunka i de olika föreningarna och det behövdes en förnyelse för fortsatt existens. Genom en sådan allians skulle varje ingående förening kunna erbjuda förslagsvis en aktivitet per år till alliansens samlade medlemsskara, vilket innebar att föreningen fick möjlighet att utöka sitt utbud av aktiviteter utan att ensam behöva göra mer än att hantera kommunikationen knutet till erbjudandet.

Detta upplägg kunde medföra ett både bredare och mer varierat erbjudande än som fanns just då och utan att urholka respektive förenings unika idé och identitet.

Klubb Maritim Malmö ingår i Maritima Alliansen.

Övriga föreningar som ingår är:

Tillbaka till startsidan