KLUBB  MARITIM  MALMÖ

Mötesverksamhet - 2021

Medlemsmötena hålls i lokalen på Per Albin Hanssons väg 91 och börjar kl 18:30. Lokalen är öppen från kl 17:45. Vi serverar kaffe och kaka till ett pris av 20 kronor.

Båtologen nr 5 - 2021  har nu utkommit!


I detta nummer ingår bl a:


Allt är inte guld! - av Jörn Hammarstrand

Thunrederierna, sista delen, av Tomas Johannesson - inkl Fleetlist 282

Kylfartyg från A till Y under två decennier - av Lennart Rydberg


Dessutom:

Bokspalten, Flaskpost, Fiskehörnan, Skeppsregistret, Medlemsservice,  Fartygsaffärer,  Nedskrotningar, Möteskalender m.m.


Båtologen nr 6 - 2021 utkommer den 9 december

Är du intresserad av att studera tidigare årgångar av Båtologen och då från år 2007, kan du göra detta på riksföreningens hemsida www.klubbmaritim.com

VIKTIGT MEDDELANDE!

Du som är medlem i Klubb Maritim Malmö, vänligen meddela oss din e-postadress samt tfn/mobil nr på nedanstående formulär om du ännu inte har gjort detta! Vi saknar väldigt många e-postadresser och vore tacksamma om du vill hjälpa oss att datera upp avdelningens medlemslista! Detta gäller även om du har ändrat dina adressuppgifter. På förhand tack för din medverkan!

This site uses Google reCAPTCHA technology to fight spam. Your use of reCAPTCHA is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.

Tack för att du kontaktade oss!

Tillbaka till startsidan